پنج دلیل برای بلند خواندن کتاب برای کودکان – بخش اول

adnim adnim · 1 year ago · 346 views
اکر برای فرزندانتان کتاب می خوانید، ممکن است از قبل روالی داشته باشید که شامل خواندن با صدای بلند و یا همراه با بازی باشد. همانطور که فرزندتان رشد می کند و به خواننده ای مستقل مسلط تبدیل می شود، این زمان ارزشمند مطالعه خانوادگی ، ممکن است در زندگی پرمشغله ما کنار گذاشته شود.
پنج دلیل برای بلند خواندن کتاب برای کودکان – بخش اول

اکر برای فرزندانتان کتاب می خوانید، ممکن است از قبل روالی داشته باشید که شامل خواندن با صدای بلند و یا همراه با بازی باشد. همانطور که فرزندتان رشد می کند و به خواننده ای مستقل مسلط تبدیل می شود، این زمان ارزشمند مطالعه خانوادگی ، ممکن است در زندگی پرمشغله ما کنار گذاشته شود.


 بنابراین ما می خواهیم شما را به یک چالش مطالعه دعوت کنیم: زمان با صدای بلند کتاب خواندن را با کودکان کوچکتر افزایش دهید و یا برای فرزندان بزرگتر خود، وقت آن رسیده است که کتاب خواندن با صدای بلند را امتحان کنید.آیا نیاز به متقاعد کردن دارید؟ ما در اینجا پنج دلیل شگفت آور را ذکر می کنیم که چرا کتاب خواندن با صدای بلند برای کودکان مفید است:  • اشتیاق مطالعه آنها را بالا نگه می دارید.  • “سطح شنیدن” آنها ممکن است بالاتر از سطح خواندن آنها باشد.  • با حمایت شما به موضوعات سخت تر می پردازند.  • فضایی را برای فرزندانتان فراهم می کنید تا در تخیل خود غرق شوند و بدون وجود یک کارگاه آموزشی، خلاقیت خود را ارتقا دهند.  • موضوعات مشخصی را معرفی می کنید که ممکن است خودشان آن موضوعات را انتخاب نکنند.

640

0 comments

    No comments found
:
/ :

Queue

Clear